Verslas
IQ forumas
Kitos rubrikos
Dark theme
34:38
2022-06-20 10:00    Aktualu jaunimui
Nuo idėjos iki įgyvendinimo
Benme CEO Irma Bučinskaitė Projektas „Jaunimo ir smulkiojo verslo subjektų verslumo skatinimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir ją vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“.
22:32
28:20
24:43
2020-11-27 18:15Aktualu jaunimui
2020-10-28 18:17Aktualu jaunimui
2020-10-23 17:13Aktualu jaunimui
„Aktualu jaunimui“: lyčių stereotipai
„Aktualu jaunimui“: ar pasiruošėme nuotoliniam mokymuisi?
„Aktualu jaunimui“: Baltarusijos aktualijos